Produkter

Ett vinnande koncept.

Enrads kyl- och värmepumpsystem består av en serie kompakta moduler som tillverkas och funktionstestas under optimala förhållanden och installeras som färdiga enheter.

Artikellista

Artikelnummer

Benämning

Styrning

100100

ENRAD CH 200B

Slav

100101

ENRAD CH 201B

Master

100102

ENRAD CH 202B

Master webbutförande

100110

ENRAD CH 300B

Slav

100111

ENRAD CH 301B

Master

100112

ENRAD CH 302B

Master webbutförande

100120

ENRAD CH 400B

Slav

100121

ENRAD CH 401B

Master

100122

ENRAD CH 402B

Master webbutförande

100130

ENRAD CH 500B

Slav

100131

ENRAD CH 501B

Master

100132

ENRAD CH 502B

Master webbutförande

100140

ENRAD CH 600B

Slav

100141

ENRAD CH 601B

Master

100142

ENRAD CH 602B

Master webbutförande

100150

ENRAD CH 700B

Slav

100151

ENRAD CH 701B

Master

100152

ENRAD CH 702B

Master webbutförande

Artikelnummer

Benämning

Styrning

200100

ENRAD HP 200B 65kW

Slav

200101

ENRAD HP 201B 65kW

Master

200102

ENRAD HP 202B 65kW

Master webbutförande

200110

ENRAD HP 300B 73kW

Slav

200111

ENRAD HP 301B 73kW

Master

200112

ENRAD HP 302B 73kW

Master webbutförande

200120

ENRAD HP 400B 86kW

Slav

200121

ENRAD HP 401B 86kW

Master

200122

ENRAD HP 402B 86kW

Master webbutförande

200130

ENRAD HP 500B 119kW

Slav

200131

ENRAD HP 501B 119kW

Master

200132

ENRAD HP 502B 119kW

Master webbutförande

200140

ENRAD HP 600B 129kW

Slav

200141

ENRAD HP 601B 129kW

Master

200142

ENRAD HP 602B 129kW

Master webbutförande

200150

ENRAD HP 700B 149kW

Slav

200151

ENRAD HP 701B 149kW

Master

200152

ENRAD HP 702B 149kW

Master webbutförande