Om oss

Intelligent styrteknik sparar energi.

Enrad är ett svenskt företag som har utvecklat en ny, patenterad teknik, vilket kraftigt sänker energiförbrukningen för kyl- och värmesystem.

Vår produkt består av två delar:

Ett avancerat styrsystem

Ett modulbaserat vätskekylaggregat

Vårt patenterade, intelligenta styrsystem styr kompressorerna, cirkulationspumpar och kylmedelfläktar till optimal drift och anpassar kylanläggningarna efter det verkliga behovet.

Kyl/värmepumpsystemet består av en serie moduler som tillverkas i en optimal miljö för högsta kvalitet. Modulserien förenklar och förkortar installationsprocessen avsevärt.

Tillsammans bildar dessa två enheter marknadens mest effektiva kylsystem. Ett system som ger jämnare temperatur och som kan minska energiförbrukningen med upp till 40%.

Vår målsättning är att ENRAD skall vara det energieffektivaste och miljövänligaste alternativet inom kyl- och värmepumpsteknik.

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

kylmaskin_modul-360x400

Axfood sparar energi för klimatets skull.
– Så sänkte Willys stormarknad i Länna sin energiförbrukning med 32 %

Hur är det möjligt att minska energiförbrukningen på en stormarknad med över 30 %? Svaret är ett nytt vätskekylsystem utvecklat och patenterat av innovatörerna på det svenska företaget Enrad AB i Borås, och livsmedelskoncernen Axfoods fokus på energi- och miljöfrågor. Läs mer här

Energimyndigheten

“Andelen kylda och frysta livsmedel inom livsmedelshandeln ökar och den europeiska marknaden för kommersiella kylar förväntas öka för varje år. Att kunna erbjuda denna marknad en lösning, som minskar livsmedelsbutikernas bidrag till växthuseffekten och samtidigt möjliggör en energieffektivisering, bedöms innebära goda möjligheter för tillväxt för Enrad AB”

– Energimyndigheten

Läs mer här