Kundcase

Axfood sparar energi för klimatets skull.
– Så sänkte Willys stormarknad i Länna sin energiförbrukning med 32 %

Hur är det möjligt att minska energiförbrukningen på en stormarknad med över 30 %? Svaret är ett nytt vätskekylsystem utvecklat och patenterat av innovatörerna på det svenska företaget Enrad AB i Borås, och livsmedelskoncernen Axfoods fokus på energi- och miljöfrågor.

Axfoods miljöchef Åsa Domeij berättar:
– Vi på Axfood har ett centralt mål att minska energianvändningen med 30 % t o m 2015. Sedan är det upp till våra kedjor och enskilda butiker att leva upp till målet. Vi gör fortlöpande mätningar av energiförbrukningen i alla butiker och håller benkoll på resultaten.
– Medan exempelvis Axfoods logistikpartner Dagab kommer att nå målet redan i år har livsmedelskedjan Willys en bit kvar. Därför är det goda resultatet från Willys stormarknad i Länna intressant.

Innan Åsa Domeij blev miljöchef på Axfood var hon riksdagsledamot för Miljöpartiet, som hon även var med och grundade på 1980-talet. Med sina erfarenheter från politiken sätter hon gärna miljöfrågorna på Axfood i ett större samhällsperspektiv.

Hur viktig skulle du säga att energisparfrågan är inom Axfood?
– En högprioriterad fråga. Till exempel har vi en operativ styrgrupp ”Energiutmaningen”, där även koncernens VD Anders Strålman är med. I den sätter vi utmanande mål, följer upp de olika kedjorna och lyfter fram goda exempel. Willys i Länna är ett bra exempel på att det är möjligt att göra stora energibesparingar också i en befintlig butik.

– Det ska bli intressant att åka dit och höra hur personalen i butiken upplevde bytet av kylsystem.
– Åsa är så välkommen! hälsar Magnus Jernsand som är projektledare för kyla och bygg på Willys, och en av dem som genomförde bytet av kylsystem våren 2012.

Det visade sig att det med Enrads kylsystem faktiskt var möjligt att spara ännu mer än de 25 % som var målet.
– Idag ligger vi på en energibesparing på 32 % jämfört med tidigare köldbärarsystem R404.
– Jag vet att butikschefen är riktigt nöjd. Eftersom vi minskat energianvändningen så mycket märks det på butikens resultat, säger Magnus.

Ekonomi eller miljö. Vad är viktigast, Åsa Domeij!?
– I min roll är miljöfrågorna viktigast! Men för att få riktig snurr på miljöfrågorna är det jätteviktigt att hitta de lönsamma åtgärderna. Det som är så himla bra med att spara el är att man får en besparing utan någon försämring.

Om man istället minskar på antalet medarbetare är det troligt att servicen blir lidande. När man sparar el på det här sättet finns bara fördelar. Som till exempel behagligare komforttemperatur i butiken, vilket är bra för medarbetarna. Det är också bra för kunderna, som stannar längre i butiken och kanske handlar mer!

– Energifrågan är den enskilt största miljöfrågan inom livsmedelsbranschen. Med tanke på teknikutvecklingen borde det gå att göra mycket mer. Många har inte insett hur bra det är rent ekonomiskt att satsa på energieffektivisering. Och det gäller såklart inte bara livsmedelsbranschen. Det finns en enorm potential att fokusera på annat än varukostnader eller kostnader för fastigheter och personal.

Åsa menar att det är spännande att Enrad använder propan som klimatneutralt köldmedium, istället för koldioxid.
– Vi är helt klart positiva till fler alternativ. Inom Axfood tittar vi ständigt på hur vi kan minska klimatpåverkande energianvändning.

Magnus Jernsand på Willys ser Enrads lösning som intressant för fler butiker inom kedjan.
– Det är den absolut, eftersom vi har många butiker som kommer att behöva byta ut både kylsystem och maskiner framöver.

Under våren 2014 installerades Enrads miljövänliga kylmaskiner även på Willys stormarknad i Stenungsund, som en direkt följd av det lyckade projektet på Willys i Länna.

Referensprojekt Willys Länna
Med stöd från Energimyndigheten installerades Enrads kylmaskiner i livsmedelsbutiken Willys. Syftet var att samla in mätdata och optimera köldbärartemperaturer, med målet att nå en energibesparing på 25 %. Projektet gick också ut på att visa hur enkelt det är att byta ut ett befintligt kylsystem och installera Enrads vätskekylsystem under drift.

Den intelligenta styrtekniken
Enrads patenterade teknik sänker energiförbrukningen tack vare ett avancerat styrsystem och det modulbaserade vätskekylaggregatet. Det intelligenta styrsystemet Alpha styr kompressorer, cirkulationspumpar och kylmedelfläktar till optimal drift och anpassar kylproduktionen efter verkligt behov. Vid optimala förhållanden kan energiförbrukningen minska med upp till 40 %.

Fakta Axfood
I den svenska livsmedelskoncernen Axfood ingår Hemköp, Willys, Willys Hemma, Dagab, Axfood Närlivs, Axfood Snabbgross, Handlarn, Tempo och Direkten.

lanna1
lanna3
lanna3