Nyemission

Fem skäl att teckna aktien

»  Enrads kyl- och värmepumpssystem har ett egenutvecklat patenterat steglöst styrsystem för att optimera driften vilket gerstor energibesparing.

»  Enrad erbjuder ett modulbyggt kyl- och värmepumpsystem som effektmässigt kan anpassas efter kundens behov, är lätt att installera och kräver förhållandevis litet utrymme.

»  När konkurrenterna arbetar med F-gas som köldmedium, som enligt EU-kommissionens F-gasförordning håller på att fasas ut, jobbar Enrad istället med propan som köldmedium vilket är betydligt mer miljövänligt.

»  Enrad står inför ett kommersiellt genombrott med mångainstallationer i pipeline. Bolaget har under senaste året installerat anläggningar hos etablerade kunder så som UppsalaLandsting, Wallenstam, Energirör i Borås och Fresh Air Cooling för installation på Akademiska sjukhuset i Uppsala, samt erhållit ett flertal ordrar genom sin norska distributör ABK. Bolaget har 5,5 MSEK i utestående order för leverans under hösten 2018, vilket är i paritet med hela förra årets omsättning.

»  Enrad AB värderas till drygt 22 MSEK innan föreliggande nyemission. Från ägarna är det investerat 32 MSEK i Bolaget.