Kalender 2020-2021

  • 2020-04-24 – Delårsrapport Q1
  • 2020-08-21 – Halvårsrapport Q2
  • 2020-10-23 – Delårsrapport Q3
  • 2021-02-26 – Bokslutskommuniké 2020