Dokument

Extra bolagsstämma 2019-11-22

» Kallelse till extra bolagsstämma  2019-11-22

» Vilkor för teckningsoptioner (Bilaga A)

» Fullmaktsformulär för extra bolagsstämma 2019-11-22

Dokument från tidigare stämmor och emissioner

» Ladda ned Enrad Optionsvillkor TO1

» Ladda ned protokoll och bilagor från årsstämma 2019

» Ladda ned protokoll och bilagor från extra bolagsstämma 13-08-2018

» Ladda ned protokoll och bilagor från årsstämma 2018