Bolagsinformation

Styrelsen

Jakob Granström, f. 1969. Styrelseordförande

Högskoleingenjör, energiteknik, Mälardalens högskola. Fil. Kand. i företagsekonomi, Handelshögskolan i Umeå/Mälardalens högskola. Civilingenjör maskinteknik, kraft och värmeteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Reservofficer i armén. Managmentkonsult hos ManTec AB och Accenture. Chefsbefattningar inom Johnson Controls under tio år. Under sex år fram till 2012 olika VD-befattningar inom Carrier. Numera konsult i egen verksamhet.
Aktieinnehav: 6666 aktier

Mats Jernsand , f. 1967. Styrelseledamot

Gymnasietekniker. Har under 30 år innehaft olika tekniska befattning inom privata bolag inom område kyla o värme teknik. Numera anställd på Steeltech i Alingsås AB som tillverkar storköks utrustning.
Aktieinnehav: 0 aktier

 

Ulf Herder, f 1957, Styrelseledamot

Marknadsekonom och elingenjör. Har ca 30 års erfarenhet från kyl/värmebranschen i olika ledande befattningar, både i Sverige och internationellt.

Har tidigare arbetat för bland annat Carrier och York samt som egen företagare i branschen. Idag anställd av Bravida Sverige AB för affärsutveckling av deras verksamhet inom kyla.

Aktieinnehav: 0 aktier

Peter Tunstad JohanssonPeter Tunstad Johansson, f. 1965. Styrelseledamot

Gymnasietekniker med ekonomistudier vid Handelshögskolan i Göteborg. Under 1986-1989 mätingenjör och konstruktör inom microvågsteknik vid Ericsson Microwave Systems AB. Därefter teknisk säljare hos OEM Automatic AB. Har även haft ledande befattningar hos Ranatec AB, MF Partner och Quick Coupler Technology AB. Sedan 2011 anställd med ledande befattningar i Aluwave AB.
Aktieinnehav: 3 000 aktier via bolag.