Bolagsinformation

Styrelsen

Jakob Granström, f. 1969, Styrelseordförande

Högskoleingenjör, energiteknik, Mälardalens högskola. Fil. Kand. i företagsekonomi, Handelshögskolan i Umeå/Mälardalens högskola. Civilingenjör maskinteknik, kraft och värmeteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Reservofficer i armén. Managmentkonsult hos ManTec AB och Accenture. Chefsbefattningar inom Johnson Controls under tio år. Under sex år fram till 2012 olika VD-befattningar inom Carrier. Numera konsult i egen verksamhet.
Aktieinnehav: 6666 aktier

Mats Jernsand , f. 1967, Styrelseledamot

Gymnasietekniker. Har under 30 år innehaft olika tekniska befattning inom privata bolag inom område kyla o värme teknik. Numera anställd på Steeltech i Alingsås AB som tillverkar storköks utrustning.
Aktieinnehav: 0 aktier

 

Ulf Herder, f. 1957, Styrelseledamot

Marknadsekonom och elingenjör. Har ca 30 års erfarenhet från kyl/värmebranschen i olika ledande befattningar, både i Sverige och internationellt.

Har tidigare arbetat för bland annat Carrier och York samt som egen företagare i branschen. Idag anställd av Bravida Sverige AB för affärsutveckling av deras verksamhet inom kyla.

Aktieinnehav: 0 aktier

Jens Helgesson, f. 1966, Styrelseledamot

Studier i Naturvetenskap och företagsekonomi och sedan 1989 anställd vid Weland Stål AB, främst i rollen som inköpschef. Representerar även Weland i andra styrelser i bolag där Weland valt att engagera sig.

Aktieinnehav: 0 aktier